Geregistreerd MfN (Arbeids) Mediator.

Wat doet een geregistreerd (arbeids) mediator? 

Bij mediation probeer je samen met de andere partij(en) tot een oplossing te komen onder begeleiding van een mediator. Een mediator zorgt ervoor dat je kunt vertellen wat je dwars zit, dat je elkaar weer kunt horen en er samen uitkomt. Ieders behoeften, zorgen en wensen komen op tafel en worden zorgvuldig afgestemd.

Samen naar een oplossing  

Of het nu gaat om een conflict met je werkgever of werknemer, buren, partner, familie of zakenpartner. Om een arbeidsconflict, familieruzie of een dreigend conflict: een mediator helpt je om er samen weer uit te komen en rust en vertrouwen terug te krijgen. Met bewezen resultaat. Een mediation is altijd op vrijwillige basis. Alle participerende partijen kiezen bewust en vrijwillig voor mediation, omdat zij gezamenlijk tot een oplossing willen komen.

De voordelen van mediation

Mediation bespaart tijd, geld en energie.
Mediation geeft blijvende oplossingen. Omdat je samen naar een oplossing zoekt, zal deze beter bij je passen. We kijken naar verleden en toekomst
Bij een mediation wordt er onafhankelijk en onpartijdig gehandeld.
Bij mediation wegen alle standpunten mee, niet alleen de juridische
Mediation is altijd vertrouwelijk
Arbeidsmediation

Een conflict situatie tussen collega’s onderling of tussen werkgever/werknemer/opdrachtgever kan voor veel spanningen zorgen op de werkvloer of binnen een team en kan de sfeer behoorlijk beïnvloeden. Arbeidsmediation kan helpen om de oorzaak van het conflict boven tafel te krijgen.

Tijdens gesprekken met beide partijen probeer ik de oorzaak van het conflict boven water te krijgen en de gesprekken/communicatie tussen de partijen weer op te starten. Door een andere blik op de ontstane situatie te creëren kan er begrip ontstaan. Wanneer er begrip is kunnen partijen weer nader tot elkaar komen. Wanneer het niet lukt om de relatie te verbeteren, dan kan de mediation tussen werknemer en werkgever ingezet worden om afspraken te maken over een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden.

Onderwerpen die vaak voorkomend zijn bij arbeidsmediations zijn:

  • Arbeidsvoorwaarden
  • Omgangsvormen
  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Ontslag
  • Samenwerkingen
  • Ziekteverzuim

Aanvragen MfN Mediation traject
Stappenplan

Na het eerste contact plannen we een kennismaking in op een locatie die voor beide partijen goed voelt. Meestal kan dit op korte termijn
Als beide partijen vertrouwen hebben in de mediator nemen we de mediation voorwaarden door. We bespreken duidelijk af wat er verwacht wat voor alle partijen en deze afspraken leggen we vast in de mediation overeenkomst. Daarin staat vermeld dat alles wat besproken wordt vertrouwelijk is en de mediator een neutrale en onpartijdige zal vervullen. De informatie zal later niet gebruikt mogen worden in een juridische procedure.
De mediation is altijd op basis van vrijwilligheid. De mediator is er niet om de oplossing aan te dragen maar om de communicatie van de partijen weer op gang te brengen, zodat zij kunnen gaan werken aan een mogelijke oplossing
Na het ondertekenen van de mediation overeenkomst zullen we een afspraak inplannen voor het eerste gesprek, locatie in overleg.
Wanneer de partijen tot een oplossing komen kan deze in overleg vastgelegd worden in een document. Dan kunnen beide partijen zich eraan houden, alhoewel dit document niet juridisch niet bindend is.

Tarief Mediation is € 145,- per uur, exclusief BTW, overige kosten & € 0,30 per kilometer