Geregistreerd MfN (Arbeids) Mediator.

Arbeidsmediation

Een (dreigend) conflict tussen collega’s onderling of tussen werkgever/werknemer/opdrachtgever kan voor veel spanningen zorgen op de werkvloer of binnen een team en kan de sfeer behoorlijk beïnvloeden. Arbeidsmediation kan helpen om de oorzaak van het conflict boven tafel te krijgen, te verwerken en gezamenlijk afspraken te maken over “hoe nu verder”.

Tijdens gesprekken met beide partijen probeer ik de oorzaak van het conflict boven water te krijgen en de communicatie tussen de partijen weer op te starten. Door een andere blik op de ontstane situatie te creëren kan er begrip ontstaan. Wanneer er begrip is kunnen partijen weer nader tot elkaar komen. Wanneer het niet lukt om de relatie te verbeteren, dan kan de mediation tussen werknemer en werkgever ingezet worden om afspraken te maken over een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden.

De voordelen van mediation

  • Mediation bespaart tijd, geld en energie.
  • Mediation geeft blijvende oplossingen. Omdat je samen naar een oplossing zoekt, zal deze beter bij je passen.
  • Bij een mediation wordt er onafhankelijk en onpartijdig gehandeld. In een mediation komt ieders mening aan bod.
  • Tijdens een mediation wordt er gedacht in oplossingen. Je kijkt niet alleen naar het verleden maar vooral naar de toekomst.
  • Bij mediation wegen alle standpunten mee, niet alleen de juridische
  • Mediation is altijd vertrouwelijk