Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling is een interventiemethodiek bij lichte vormen van woonoverlast. Het zorgt voor verminderen van woonoverlast, probeert escalaties te voorkomen, herstelt de onderlinge communicatie, bevordert het wederzijdse begrip en respect. Benoemt de gezamenlijke belangen en werkt toe naar afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Stichting Netwerk Hoorn (gemeente Hoorn en de SED gemeente)

Nadat de coördinator van het project een melding heeft ontvangen worden er twee bemiddelaars uitgezocht die met deze melding aan de slag gaan. De bemiddelaars voeren gesprekken met beide buren, die een conflict met elkaar hebben en daar zelf niet (meer) uitkomen. Als beide buren instemmen, volgt een bemiddelingsgesprek op een neutrale plek, meestal vlak bij jou in de buurt. Beide partijen krijgen de gelegenheid om hun verhaal te vertellen. Uiteindelijk gaan partijen zelf oplossingen zoeken, waar beiden achter staan. De ervaring leert dat het mogelijk is om al in een gesprek tot afspraken te komen.

Bron: www.netwerkhoorn.nl