“Conflict is inevitable but combat is optional”

Conflict coach

De meeste mensen houden niet van conflicten, we leren er ook niet altijd goed mee om te gaan maar de realiteit is dat er altijd en overal conflicten zijn. Denk aan samenwerkingsproblemen, botsende culturen na een fusie of bijvoorbeeld spanningen op de werkvloer. Hoge kosten en een hoog ziekteverzuim zijn de gevolgen.

In een conflict is een persoon of team ineens ‘een partij’ geworden en partijen hebben het idee dat er wat te winnen of te verliezen valt. De open communicatie staat dan al snel onder druk.

Een onpartijdige conflict coach kan de communicatie weer op gang brengen. Conflict coaching wordt ingezet om de collega’s of werknemer/werkgever weer op goede voet te zetten en weer met plezier naar hun werk gaan.

Een conflictcoach wordt door de organisatie gevraagd om het conflict te begeleiden. Door kennis en begrip te ontwikkelen bij beide partijen kan het conflict functioneel gemaakt worden. Daardoor draagt het bij aan het inzicht van eigen gedrag, ontwikkeling van mensen, hun samenwerking en de resultaten daarvan.

Soms is de relatie zo beschadigd dat het inschakelen van een professionele conflictcoach de enige mogelijkheid is. De coachgesprekken kunnen in het begin één op één plaatsvinden maar wanneer het lukt is mijn voorkeur om direct de desbetreffende mensen/partijen om tafel te gaan, des te eerder heb je ontwikkeling en resultaat.

Naast het opklaren van het huidige conflict leren mensen ook om conflictvaardig te zijn. Dit houdt in dat mensen ruimte krijgen om het conflict vanuit een andere invalshoek te bekijken, waardoor het huidige conflict in beweging komt maar waarbij ook toekomstige conflicten eerder worden herkend zodat deze niet hoeven te escaleren.